FORGOT YOUR DETAILS?

Kuruluşlar

 

TÜRKİYE’DE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EDEN KURUM VE KURULUŞLAR

Ülkemizde her geçen gün daha da büyük bir sorun haline gelen madde bağımlılığı için birçok kurum ve kuruluş tarafından çalışmalar yapılmakta, projeler geliştirilmekte ve uygulanabilirliği arttırılmaya çalışılmaktadır. Ama madde bağımlılığından kurtulmanın en temel koşulu,

bireyin buna kendinin karar vermesidir. Ailesinin ya da

çevresinin de desteğini alarak ilgili kuruluşlara başvurmasıdır. Türkiye’de madde bağımlılığı ile mücadele konusunda çalışmalar

yapan kurum ve

kuruluşları şöyle sıralayabiliriz:

Sağlık Bakanlığı (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü)

 

Milli Eğitim Bakanlığı (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

 

Adalet Bakanlığı (Ceza ve

Tevkif Evleri

Genel Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı)

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı)

 

Başbakanlık (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (Toprak Mahsulleri Ofisi)

YÖK ve Üniversiteler

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Çeşitli sivil toplum kuruluşları

 

“Bağımlılık”, kelime anlamıyla bir alışkanlığa psikolojik olarak önüne geçilmez bir biçimde ihtiyaç duymak demektir. Bir başka deyişle, bağımlılık fiziksel bir hastalıktır, kesinlikle utanılacak bir şey değildir, bir sağlık problemidir, ahlak değil. Bir kişi isteyerek alkolik ya da uyuşturucu bağımlısı olmaz, onun hastalığı iradesinin önüne geçer. Bağımlı kişi, günahkar değildir, o sadece tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan bir hastadır.

 

Tedavi edilmezse, bağımlının hastalığı ilerleyecektir. En sonunda da, hastalığı kalıcı fiziksel ve zihinsel bozukluklara yol açacaktır ya da hastalık erken bir ölümle sonuçlanacaktır. Bağımlılık, çevresinde iyi tanınan ve sevilen insanları mahveder. Tüm ailesini etkiler, yakınları, sevdikleri incinir. İş hayatı duraklar, en sonunda kişi çalışamaz hale gelir.

Bağımlılığın ilacı yoktur. Ancak, hastalık tedavi edilebilir, ilerlemesi durdurulup, hasta iyileştirilebilir. Uzman denetiminde gerekli tedavi yapıldığında, bağımlı kişi sağlığına kavuşabilir.

 

Tedaviye İhtiyacı Olan Bir Alkoliğe Yardım

 

Alkolikleri tedaviye ikna etmek çok kolay bir iş değildir. Onlar yardıma ihtiyaç duyduklarını belli ettiklerinde, çoğunlukla artık kendileri için yapabilecekleri hiçbir şey kalmamıştır ve sizin kendileri için en iyisini düşüneceğinize karar vermişler demektir. Ancak, bu döneme gelindiğinde, bedensel ve zihinsel olarak, hasta çok zarar görmüş olabilir.

 

Alkolik bir yakınınız varsa ve onu hâlâ sevip, hâlâ sağlığını düşünüyorsanız, onun şişenin dibinde yaşamasını engellemeli ve mutlaka tedaviye ikna etmelisiniz. Ona profesyonel bir yardım sunabilmek için gerekli planı yapmak zorundasınız. Bu anlamda alkolik yakınınıza yardım etmenin en ümit vadeden metodu “müdahale”dir. Bu metot sizin, kendisi istemese de, ona yardım etmenizi sağlayacaktır.

 

Müdahale Nedir?

 

Müdahale, alkolik kişiyi, hastalığını tedavi ettirtmek üzere harekete geçirici bir grup metodudur. Bu yöntemde hasta, bağımlılığıyla yüzleştirilir. Bağımlı kişi, aile üyeleri, arkadaşları, doktoru, işvereni, iş arkadaşları ya da onun bağımlığının kötü etkilerini gözlemlemiş ya da hissetmiş başka yakınları ile karşılaştırılır. Böylece, kişi bağımlılığıyla yüzleşir ve onun kendisine ve çevresine verdiği zararı görür.

 

Müdahaleden sonra büyük ölçüde hasta profesyonel yardım ihtiyacı duyar. Müdahalenin temel mantığı, hasta hangi derecede bağımlı olursa olsun ona anlayacağı dilde bu durumun anlatılması ve onun tedaviye ikna edilmesidir. Sevdiği ve saygı duyduğu insanların ona bunu anlatması mutlaka etkili olacaktır.

 

Hastanın, bağımlılığını reddetmesini kırmak için en az iki kişiden oluşan bir grup lazımdır. Bu grupta hasta üstünde en etkili olan kişi genellikle onun en saygı duyduğu kişidir. Müdahale toplantısının yapılmasından önce, profesyonel bir danışmandan yardım ve fikir almak gereklidir. Eğitimli ve profesyonel bir danışman hastaya nasıl davranılması gerektiğini anlatacaktır.

 

Müdahalede Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

 

Yapılması Gerekenler:

 • Bağımlı kişiye gerçek ilgi ve sevgi gösterin
 • Bağımlı kişiye alkol probleminin, hastalığından kaynaklandığını anlatın.
 • Nefret, düşmanlık, kötü söz söyleme, lanetleme, ahlak dersi vermek gibi yaklaşımlardan uzak durun, onu sevdiğinizi ve ona yardım etmeye çalıştığınızı unutmayın.
 • Hastalığını tedavi etmek için kullanılabilecek metotlardan bahsedin.
 • Bağımlı kişinin davranışlarının sonuçlarını görmesine yardımcı olun.
 • Hastaya bazı önerilerde bulunun
 • Bağımlı kişinin yardım kabul etmesine hazırlıklı olun. Tedavi merkeziyle önceden görüşün, gerekli ayarlamaları yapın. Böylece harekete geçmesini engelleyecek bahaneleri ortadan kaldırmış olurusunuz.
 • Bağımlı kişinin yardımı reddetmesine hazırlıklı olun. Hastalığıyla yüzleşmesi hemen olmayabilir.
 • Sürekli hastalığının tedavisi olduğunu, iyileşeceğini söyleyin.

Yapılamaması Gerekenler:

 • Kendi kırgınlıklarını büyütmeyin. Ne kadar acı çektiğinizi ona anlatabilirsiniz ama, esas olarak hastanın alkol alışkanlığına odaklanın.
 • Hastanın neden bu kadar çok ve sık içtiğini tartışmak ya da alkolizminin kökenini aramak boş bir çaba olacaktır. Ona alkolizmin hayatının en büyük problemi olduğunu göstermek yeterlidir.
 • Hasta boş yere söz verse de kabul edin. Tüm sözleri tedaviyi kabul ettiklerinin işaretidir.
 • İkna etmenin anahtarı, gerçekleri göstermektir, yargılamak değil.

Mutlaka Bir Danışmandan Yardım Alın

 

Buradaki öneriler, size sadece bir fikir vermekten öteye gitmez. Bunu sakın unutmayın. Eğer alkolik bir yakınınız varsa mutlaka bir uzmanla görüşün. Onun fikirlerini alın ve hastaya müdahale etmekte ortak çalışın. Bazen, uzman yardımı almak, zor gelebilir ancak unutmayın, ne kadar geç kalırsanız, hastalık o kadar ilerleyecektir.

 

Sözlük

 

Afyon : Haşhaş bitkisinin kapsüllerinden elde edilen bir sakızdır.

 

Amphetamin : Saf halde iken renksiz, uçucu bir sıvıdır. Ağır kokusu ve yakıcı tadı vardır.

 

Burundanga : Amerika yerlilerinin borazan biçimli beyaz ve pembemsi çiçekli, yeşil ve geniş yapraklı bitkiye verdikleri isim.

 

Depresyon : Fizik veya moral çöküntü. Ruhi ve bedeni düşüklük. Bitkinlik. İç sıkıntılar.

 

Doğal : Tabii, natürel

 

Dolophine : Methadonun piyasadaki adı.

 

Emosyon : Heyecan

 

Enpotans : İktidarsızlık

 

Eroinman : Eroin bağımlısı, eroin müptelası

 

Esrarkeş : Esrar çeken, esrar bağımlısı ,esrar müptelası

 

Halüsinojen : (Hayal gösteren – evham veren) hayal ve vehimler oluşturan kimyasal maddeler. Hakikatte olmayan hayallere sebep olan maddeler.

 

Haşiş : Esrar yapımında, ince elekten çıkan ilk kaliteye verilen ad.

 

Hepatit : Karaciğer arızaları, zafiyeti...

 

Hezeyan : Sayıklama, saçmalama... Delüzyon. Gerçek dışı, akıl ve mantık yolu ile düzeltilemeyen yargı hataları. Kaynağı şuuraltı dürtülerdir. Şüpheci kişilerde gelişir. Çeşitleri vardır.

 

Ice : Renksiz, kokusuz, parlak, yarı beyaz, yarı saydam kristallerden oluşan uyuşturucu madde.

 

İnhalasyon : Buğu, gaz veya ufak damlacıklar halindeki sıvıların solunması .

 

İnhalants : Solukla içeriye çekilen ilaçlar, uçucular, çözücüler...

 

Kodein : Afyon kozası veya afyondan mevcut olup, çoğunlukla morfinden kimyasal yolla elde edilir.

 

Kokain : Beyaz toz (Kristalize pudra) görünümlü uyuşturucu bir madde.

 

Marihuanna : Esrarda ikinci kalite mal.

 

Methadon : Norkotikler gurubundan uyuşturucu bir madde.

 

Morfin : Afyondan kimyasal işlemlerlerle üretilir. Afyon içindeki en tanınmış alkoloid (zehir) dir.

 

Morfinman : Morfin tiryakisi, morfine bağımlı (müptela)...

 

Morfinmani : Morfin kullanma hastalığı.

 

Narkotik : Afyon ve türevleri soyundan olan uyuşturucu maddeler...

 

Paranoid : Psikoz denilen ruh hastalığının heyecanlı tepkileri. Herkesten şüphelenir. Bakış, gülüş ve özel konuşmalardan huylanır. Ortadan olayları kendi aleyhinde olarak değerlendirir. Kendisine komplo, suikast, hıyanet, hakaret şeklinde algılar herkese düşmanı imiş gibi bakar. Kibir, istihza, ima yüklüdür. Öyle konuşur. Şizofrenik

 

Psikoterapi : Telkinle tedavi, ruhsal yönlendirme ile bağımlıyı tehlikeden kendi iradesiyle uzaklaştırma işlemi.

 

Reçine : Dişi kenevirin tepe çiçeklerinden ve yapraklarından elde edilen koyu sıvıdır.

 

Sedatif : Sakinleştirici. Müsekkin. Ağrı dindirici.

 

Sentetik : Kimyasal işlemlerle elde edilen.

 

Stimulant : Uyarıcı, uyandırıcı, kamçılayıcı, tenbih edici, münebbih.

 

Şizofreni : Dış alemle irtibatın (ilginin) kesilip içe kapanma olarak açıklanan akıl hastalığı...

 

Toksin : Mikrop v.s. nin ifraz ettiği zehir.

 

Toksik : Zehirleme niteliği olan, zehirleyici madde...

 

Toksikoman : Toksit maddelerini kullanma bağımlısı ... (Bunlar çeşitli suçlar ve cinayet de işleyebilirler ) Kesin tedavi yok, geçici ve hafifletici tedaviler olabiliyor. Türlü çeşitleri ve tezahürleri var.

TOP Call Now Button